Tuesday, 20 May 2014

The final classes of Spring 2014

May 21, 23 : Wed and Fri
May 30:        Fri                            No May 28
                                                   No Jun 4,6
Jun 7:          Saturday - Written Exam Prep
Jun 11, 13:    Wed, Fri,            Oral Exam
Jun 14:        Saturday - Written Exam Prep
Jun 17:          Tues,      Final Written Exam!
~Jun 20 : CBT

-------------
Blog post 4 due May 15
Blog post 5 due May 31

No comments:

Post a Comment